Saman for eit sterkare næringsliv

Voss Næringsråd vart etablert våren 2023 og har som føremål å vere eit bindeledd mellom det lokale næringslivet og det offentlege, samt bidra til å ivareta næringslivet sine interesser i viktige saker. 

Aktuelt

Her finn du eit breitt utval av aktuelle artiklar som dekkjer ulike tema innan næringslivet på Voss.

Ynskjer di verksemd å fremje viktige saker i Vossaregionen,
samt bidra til at næringslivet si røyst vert høyrt i saker som påverkar oss?

 

Ynskjer du å bidra til å gjere vår region attraktiv for at
unge menneske skal busetje seg og arbeide her?

Ynskjer du å bidra til at Voss framleis vert lagt
merke til og til å styrke Voss som merkevare?

Då er eit medlemsskap i Voss Næringsråd noko for deg!

Næringsalliansen

Voss Næringsråd er òg medlem av Næringsalliansen Vestland som er eit samarbeid mellom 17 næringsråd og -foreiningar i Vestland. 

Join Our Newsletter

Receive our latest blog posts directly in your inbox!